Δηλώσεις για γέλια και για κλάματα

*****Όλο το ιστορικό των σημαντικών γεγονότων (κατά την άποψη μου) από το 2021.