Μαλάκας

Μαλάκας είναι μια Ελληνική έννοια.

Όλοι λίγο πολύ είμαστε μαλάκες, ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ.

Αν πεις σε ένα πλήθος να σηκώσει το χέρι όποιος είναι μαλάκας, δεν θα το σηκώσει κανένας, αλλά όταν είναι μόνος του είναι σίγουρο ότι θα το δεχθεί.